Struktura Organizacyjna

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W SIERPCU
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 40 A
09-200 SIERPC
E-MAIL: piw@sierpcpiw.eu
tel.(24) 275 29 95, (24) 275 20 78, fax (24) 275 29 95 wew.13


POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII

lek.wet.Zbigniew
Zawalich

tel. (24) 275 29 95
wew.16

601 916 466

(Parter pokój nr 2)

ZASTĘPCA POWIATOWEGO
LEKARZA WETERYNARII

lek.wet.Ilona
Wiśniewska

tel.(24)275 29 95
wew.19

607 581 131

(I Piętro pokój nr 6)

ZESPÓŁ DO SPRAW
ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt

lek.wet.Joanna
Grąbczewska – Mąkal

tel.(24)275 29 95
wew.15

531 931 176

(Parter pokój nr 3)

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz
wymogów wzajemnej zgodności

mgr inż. Konrad
Stasiak

tel.(24)275 29 95
wew.15

730 841 425

(Parter pokój nr 3)

Inspektor
weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek.wet.Andrzej Mortas

tel.(24)275 29 95
wew.15

531 935 267

(Parter pokój nr 3)

Inspektor
weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Marzena
Michalak

tel.(24)275 29 95
wew.14

533 680 636

(Parter pokój nr 2)

Inspektor
weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Marcin
Olkuski

tel.(24)275 29 95
wew.14

(Parter pokój nr 2)

ZESPÓŁ DO SPRAW
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

Starszy inspektor
weterynaryjny ds.pasz i utylizacji

mgr inż. Agnieszka
Pędraszewska

tel.(24)275 29 95
wew.22

783 995 102

(I Piętro pokój nr 8)

Inspektor
weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Paulina
Stasiak

tel.(24)275 29 95
wew.22

730 841 262

(I Piętro pokój nr 8)

ZESPÓŁ DO SPRAW
FINANSOWO – KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACJI

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Pleśniak

tel.(24)275 29 95
wew.21

531 599 840

(I Piętro pokój nr 5)

Starszy specjalista
ds. finansowych

mgr Iwona Wójcik

tel.(24)275 29 95
wew.20

730 841 623

(I Piętro pokój nr 7)

Starszy specjalista
ds. administracyjnych

Anna Jaworska

730 841 623

tel.(24)275 29 95
wew.20

(I Piętro pokój nr 7)

Refent ds.
administracyjnych

mgr Monika Czajkowska

tel.(24)275 29 95
wew.12

667 866 342

(Parter pokój nr 1)

Serwisant urządzeń
elektrycznych

inż. Łukasz Głowacki

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH

Grzegorz Kobyliński

e-mail:iod@piwsierpc.eu