Struktura Organizacyjna

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W SIERPCU
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 40 A
09-200 SIERPC
E-MAIL: sierpc.piw@vp.pl
tel.(24) 275 29 95, (24) 275 20 78, fax (24) 275 29 95 wew.13


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

lek.wet.Zbigniew Zawalich

tel. (24) 275 29 95 wew.16

601 916 466

(Parter pokój nr 2)

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

lek.wet.Ilona Wiśniewska

tel.(24)275 29 95 wew.19

607 581 131

(I Piętro pokój nr 6)

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek.wet.Joanna Grąbczewska – Mąkal

tel.(24)275 29 95 wew.15

531 931 176

(Parter pokój nr 3)

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności

mgr inż. Konrad Stasiak

tel.(24)275 29 95 wew.15

730 841 425

(Parter pokój nr 3)

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek.wet.Andrzej Mortas

tel.(24)275 29 95 wew.15

531 935 267

(Parter pokój nr 3)

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Marzena Michalak

tel.(24)275 29 95 wew.14

533 680 636

(Parter pokój nr 2)

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Marcin Olkuski

tel.(24)275 29 95 wew.14

(Parter pokój nr 2)

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

Starszy inspektor weterynaryjny ds.pasz i utylizacji

mgr inż. Agnieszka Pędraszewska

tel.(24)275 29 95 wew.22

783 995 102

(I Piętro pokój nr 8)

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Paulina Stasiak

tel.(24)275 29 95 wew.22

730 841 262

(I Piętro pokój nr 8)

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO – KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACJI

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Pleśniak

tel.(24)275 29 95 wew.21

531 599 840

(I Piętro pokój nr 5)

Starszy specjalista ds. finansowych

mgr Iwona Wójcik

tel.(24)275 29 95 wew.20

730 841 623

(I Piętro pokój nr 7)

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Anna Jaworska

730 841 623

tel.(24)275 29 95 wew.20

(I Piętro pokój nr 7)

Refent ds. administracyjnych

mgr Monika Czajkowska

tel.(24)275 29 95 wew.12

667 866 342

(Parter pokój nr 1)

Serwisant urządzeń elektrycznych

inż. Łukasz Głowacki

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Grzegorz Kobyliński

e-mail:iod@piwsierpc.eu